Wsparcie samorządu dla rozwoju regionalnego sportu na Warmii i Mazurach

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o przeznaczeniu ponad 2,2 miliona złotych na rozwój sportu w regionie. Detale dotyczące wsparcia dla federacji, organizacji i związków sportowych zostały przedstawione przez marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego oraz członkinię zarządu Marię Bąkowską.

Zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu pierwszych dotacji w tym roku, które będą realizowane w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dotacje te mają służyć rozwojowi kultury fizycznej, ze szczególnym naciskiem na wspieranie szkolenia sportowego młodzieży. Marszałek Kuchciński podkreślił, że sport jest kluczowym elementem identyfikacji Warmii i Mazur i zastrzegł, że to nie jedyne wsparcie planowane na 2024 rok. Przewidziane są również nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe na arenach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundusze zostaną przeznaczone na szkolenie najbardziej utalentowanej młodzieży z regionu, na dodatkowe wsparcie dla dyscyplin sportowych oraz wybitnych dorosłych sportowców. Środki te mają również przyczynić się do rozwoju sportu powszechnego i klubów na terenach wiejskich i małych miast, w tym poprzez dofinansowanie cyklu wydarzeń sportowych.

W 2024 roku wartość finansowania głównych umów wynosi 2,265 mln zł, co oznacza wzrost o 115 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej środków trafi do Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu, której celem jest m.in. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szczególnie w odniesieniu do rozwoju młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie całego województwa.

Blisko 400 młodych adeptów piłki nożnej kształci swoje umiejętności w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej (prowadzonym przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej). Sportowa rywalizacja na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach będzie natomiast wspierana przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”.

W spotkaniu uczestniczył również Wacław Szukiel, były żeglarz klasy Finn, a obecnie trener młodzieży w tej dyscyplinie sportu. Szukiel, laureat stypendium ministra sportu i turystyki, podkreślił specyficzny i wymagający charakter żeglarstwa.