Uruchomienie Korczakowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

W przyszłości edukacyjnej Olsztyna pojawi się nowy punkt odniesienia. Władze Uczelni Korczaka podjęły decyzję o wprowadzeniu do oferty edukacyjnej szeregów nowych liceów ogólnokształcących, które mają powstać w różnych miastach Polski. Jednym z nich będzie właśnie Korczakowskie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na rok szkolny 2023/2024.

Charakterystycznym dla tej nowej placówki będzie podejście do nauczania, zainspirowane pedagogiką Janusza Korczaka, znanego jako „Stary Doktor”. Skoncentrowane na praktycznym uczeniu, tworząc atmosferę pełną życzliwości i akceptacji, szkoła pozwoli uczniom na swobodne eksperymentowanie, uczestnictwo w warsztatach oraz dyskusjach. Ma to pomóc młodym ludziom lepiej poznać siebie i zapewnić możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju.

Szkoła zdecydowanie odbiega od tradycyjnego systemu edukacji – nie będzie ocen, prac domowych oraz rywalizacji i krytyki. Zamiast tego, uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji w przyjaznym i wspierającym otoczeniu. Dodatkowym atutem będzie fakt, że klasy będą nieduże – liczba uczniów w jednej klasie nie przekroczy 20 osób.

W Korczakowskim Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie uczniowie będą mieli możliwość wyboru spośród dwóch profilów edukacyjnych. Pierwszy z nich to profil humanistyczno-społeczny, drugi natomiast skupia się na naukach ścisłych i przyrodniczych, programowaniu oraz matematyce (znany jako STEM).