Trwają intensyfikowane działania przeciwko kłusownictwu: Zakończona akcja "Kłusownik" w Nadleśnictwie Olsztyn

W ramach działań skierowanych przeciwko kłusownictwu, Nadleśnictwo Olsztyn doprowadziło do końca trzydniową operację pod kryptonimem „Kłusownik”. Te działania stanowią element większych wysiłków mających na celu ciągłe obserwowanie i reagowanie na przypadki łamania praw ochrony przyrody i środowiska przez kłusowników.

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn zakończyła się akcja o nazwie „Kłusownik”. W tym zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciu uczestniczyły oddziały Straży Leśnej z Nadleśnictwa Olsztyn, Nowe Ramuki i Jedwabno, a także Państwowa Straż Rybacka z Pasym. Ponadto, wsparcia udzieliła służba leśna z leśnictwa Mazuchy oraz myśliwi z koła łowieckiego Żubr. Łącznie, siły te liczyły 21 osób.

Poddany analizie był drzewostan, który mógł być zagrożony działalnością wnykarstwa. To była jedna z priorytetowych misji trzydniowej akcji.

Podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty. W okolicach Trękuska i Kaborna, na terenie Leśnictwa Mazuchy, odnaleziono oraz unieszkodliwiono 5 wnyków.

Walka z kłusownictwem jest zadaniem wymagającym nieustannego monitorowania zagrożenia oraz szybkiego reagowania na wykryte przypadki naruszeń.