Szacowanie strat sektora rolniczego w wyniku suszy

Informacje przekazane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa mówią o wystąpieniu suszy rolniczej w 15 z 16 województw Polski. Sytuacja ta miała miejsce od kwietnia do czerwca i spowodowała redukcję plonów o nie mniej niż 20 procent. Województwo warmińsko-mazurskie również znalazło się na tej liście.

Problem suszy rolniczej dotknął przede wszystkim uprawy zbóż jarych i ozimych, ale także plantacje truskawek, krzewów owocowych oraz rzepaku i rzepiku. Wyjątkowo duże niedobory wody zaobserwowano w północnej strefie Wyżyny Lubelskiej oraz na terenie Polesia, a także w pewnych rejonach Nizin Wielkopolskich i Mazowieckich. Susza nie oszczędziła też Pojezierza Mazurskiego, Żuław, Nizin Śląskiej i Podlaskiej oraz Kaszub.

Trzeba podkreślić, że problem suszy rolniczej dotyczącej upraw zbóż jarych nie ominął żadnego z 16 polskich województw na wiosnę.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach to renomowana placówka badawcza, która działa pod egidą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.