Szachy w szkole jako alternatywa dla gier komputerowych oraz doskonałe narzędzie do nauki dyscypliny i cierpliwości

W szkole podstawowej „Trójka” w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Szachach. Ta inicjatywa to efekt zaangażowania Justyny Neumann, pedagog specjalizującej się w nauczaniu tej strategii gry. W kontekście edukacyjnym, turniej szachowy promuje zdrową rywalizację, współpracę a także wpaja uczniom wartości takie jak wytrwałość, cierpliwość czy dyscyplina.

Zawody tego typu są nie tylko idealnym sposobem na zapoznanie młodszych pokoleń z zasadami gry w szachy, ale także stanowią platformę do rozwijania umiejętności w dziedzinach takich jak matematyka czy nauki ścisłe. Gra w szachy może też być ciekawym uzupełnieniem czasu spędzanego przy grach komputerowych.

Mistrzostwa Szkoły w Szachach stały się już częścią tradycji szkolnej, co podkreśla dyrektor placówki, Ewelina Niścigorska-Bojarska. Inicjatywę tę wspierała Justyna Neumann, która jest nie tylko pomysłodawczynią eventu, ale także odpowiedzialna za jego koordynację.

Turniej zgromadził 31 uczestników, z czego 20 z nich rywalizowało w kategorii klas I-III, natomiast pozostałe 11 w kategorii klas IV-VII. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał doświadczony instruktor szachowy i utytułowany gracz, Feliks Stachewicz.

W kategorii klas I-III zwyciężył Tomasz Szwaracki, drugie miejsce przypadło Maksymilianowi Zdrojewskiemu, a trzecie Tomaszowi Jeżewskiemu. W starszej kategorii triumfował Ksawery Szwaracki. Drugie miejsce zajął Szymon Uniatowski, a trzecie – Franciszek Kasprowicz. Pozostali gracze zajęli honorowe czwarte miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – dodatkowo puchary.