System Wspierania Straży Miejskiej Olsztyn w konkursie na najlepszy projekt informatyczny "Skrzydła IT w administracji"

Gmina Olsztyn zgłosiła swoją nowatorską aplikację, System Wspierania Straży Miejskiej (SWSM), do krajowego konkursu „Skrzydła IT w administracji”. Nagroda ta jest przyznawana rokrocznie najwybitniejszym projektom informatycznym realizowanym przez publiczne instytucje.

Straż Miejska z Olsztyna korzysta z SWSM od 2023 roku. System ten został stworzony przez specjalistów z olsztyńskiego Centrum Informatycznego Usług Wspólnych i służy pracownikom straży zarówno w ich siedzibie, jak i podczas interwencji na mieście. Aplikacja jest dostępna poprzez służbowe smartfony.

SWSM ma wiele korzyści. Po elektronicznym przyjęciu zgłoszenia, umożliwia precyzyjne wskazanie na mapie miejsca potencjalnego wykroczenia, a także określenie priorytetu sprawy i statusu interwencji. Dzięki temu najważniejsze przypadki są rozwiązywane jako pierwsze.

Strażnicy, dzięki korzystaniu z SWSM, mają możliwość natychmiastowego sprawdzenia, czy osoba zgłoszona za wykroczenie ma na swoim koncie podobne przewinienia. Mogą także błyskawicznie poinformować zaniepokojonych kierowców, czy ich pojazd został usunięty przez straż miejską, a także przekazać informacje o przyczynie usunięcia, danych identyfikacyjnych samochodu oraz jego właściciela.

Paweł Witkowski, dyrektor Centrum Informatycznego Usług Wspólnych Olsztyna, zwraca uwagę, że SWSM pozwala również na rejestrowanie rowerów i hulajnóg, co jest częścią akcji „Chroń rower przed kradzieżą – Oznakuj go”.

System Wspierania Straży Miejskiej to także baza projektów dotyczących organizacji ruchu. Zgromadzone są w nim wszystkie plany związane z organizacją ruchu drogowego w Olsztynie, zmiany infrastruktury drogowej czy przebudowy dróg. Dzięki temu strażnicy są na bieżąco informowani o wszelkich utrudnieniach na drogach i mogą efektywnie interweniować tam, gdzie sytuacja na drodze jest skomplikowana.

Paweł Witkowski dodaje, że system jest również używany do prowadzenia elektronicznej ewidencji patroli Straży Miejskiej, pojazdów, radiostacji i smartfonów. SWSM powstał w odpowiedzi na potrzeby straży miejskiej, a funkcjonariusze byli zaangażowani w proces projektowania i testowania aplikacji. System został stworzony bez dodatkowych kosztów finansowych przez pracowników Centrum Informatycznego Usług Wspólnych Olsztyna i jest ciągle rozwijany.

Nagroda „Skrzydła IT w administracji” to prestiżowe wyróżnienie, które co roku trafia do instytucji publicznych, których projekty są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści. Kluczowe jest ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W tym roku ceremonia wręczenia nagród „Skrzydła IT w administracji” odbędzie się 22 kwietnia podczas IX Forum Kierowników IT w Administracji w Zakopanem.