Średni stopień zagrożenia pożarowego obecny w Lesie Miejskim w Olsztynie

W dniu 28.06.2024 r., w olsztyńskim Lesie Miejskim oficjalnie wprowadzono drugi, średni stopień zagrożenia pożarowego. Wszystkie osoby, które planują skorzystać z dobrodziejstw tego miejsca, apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zakazu rozpalania ognia na terenie leśnym.

Z uwagi na panujące upały, Las Miejski staje się atrakcyjnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców Olsztyna. Należy jednak pamiętać, że z powodu wysokiej temperatury powietrza i braku obfitych opadów deszczu w ostatnim okresie, wilgotność warstwy ściółki systematycznie maleje.

Pragniemy również podkreślić, że absolutny zakaz rozpalania ognia obowiązuje nie tylko bezpośrednio w lesie, ale także w odległości nie przekraczającej 100 metrów od skraju lasu. Zakaz ten dotyczy każdego czasu roku i wszelkich warunków atmosferycznych. Dodatkowo, w leśnym terenie nie wolno poruszać się pojazdami z silnikiem, gdyż nawet najdrobniejsza iskra może wywołać pożar, zwłaszcza w okresie podwyższonego ryzyka pożarowego.

Wszelkie czynności związane z grillowaniem czy rozpalaniem ognisk dopuszczalne są jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i za zgodą zarządcy terenu. Również palenie papierosów na terenie lasu regulowane jest przepisami – można to robić tylko na utwardzonym podłożu, a wyrzucanie niedopałków jest absolutnie zakazane.

Zachęcamy także do dbania o porządek i czystość na terenie leśnym. W czasie upałów szkło, np. w postaci butelek czy słoików, może stać się niebezpieczne, bowiem może wywołać ogień. Dlatego prosimy o odpowiedzialne zachowanie.

Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, zaleca się korzystanie wyłącznie z wyznaczonych ścieżek spacerowych. W sytuacji zauważenia ognia, najważniejsze jest zapewnienie własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób poprzez ostrzeżenie ich i oddalenie się od zagrożenia. Następnie należy jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do straży pożarnej pod numer 998, a potem postępować według otrzymanych instrukcji.