Rządowy Fundusz Medyczny wspiera modernizację szpitali – placówki z Warmii i Mazur na liście beneficjentów

Resort zdrowia poinformował o szpitalach, które będą mogły skorzystać z finansowania na unowocześnienie, adaptację oraz uzupełnienie wyposażenia oddziałów szpitalnych ratunkowych i pracowni diagnostycznych współpracujących z tymi oddziałami. Łączny budżet przeznaczony na ten cel stanowi kwotę bliską 1,5 mld zł. W gronie uprawnionych do wsparcia znalazły się również jednostki ze strefy Warmii i Mazur.

27 stycznia 2023 roku została przeprowadzona procedura konkursu z inicjatywy Funduszu Medycznego. Celem było wspieranie rozwoju infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez subfundusz dedykowany modernizacji jednostek leczniczych. Pierwotnie przeznaczono 750 mln zł na dofinansowanie zgłoszeń w ramach konkursu, ale później tę sumę podwojono, osiągając prawie 1,5 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na odnowę, przebudowę lub uzupełnienie wyposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, a także pracowni diagnostycznych działających w obrębie tych oddziałów.

Minister Zdrowia, Katarzyna Sójka, zapewniła, że dzięki tym inwestycjom pacjenci wkrótce zauważą znaczną poprawę jakości usług medycznych, bezpieczeństwa i komfortu. Wskazała na intensywność użytkowania sprzętu diagnostycznego i urządzeń utrzymujących funkcje życiowe pacjentów, które są eksploatowane non-stop, co prowadzi do ich szybkiego zużycia. Podkreśliła, że środki z Funduszu Medycznego zostaną w dużej mierze przeznaczone na nowoczesne, łatwe w obsłudze urządzenia oraz sprzęt przyspieszający proces diagnozy, który wpłynie na skrócenie czasu leczenia i często może uratować życie pacjenta.

O możliwość wnioskowania o dofinansowanie decydować można było od 27 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku. Nadesłano w sumie aż 207 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny konkursowej wyłoniono 152 wnioski na kwotę wynoszącą łącznie 1 496 540 018 zł. Na liście beneficjentów znalazły się również szpitale z regionu warmińsko-mazurskiego. Dziewięć jednostek z tego obszaru będzie mogło liczyć na otrzymanie wsparcia w najbliższym czasie.