Robert Szewczyk zostaje prezydentem Olsztyna, a Łukasz Łukaszewski przewodniczącym rady miasta podczas inauguracyjnej sesji

Pierwsze spotkanie olsztyńskich radnych, które odbyło się bez niespodzianek czy kontrowersji, zakończyło się powołaniem nowych liderów na czołowe stanowiska władzy lokalnej. Robert Szewczyk, po złożeniu formalnego ślubowania, objął urząd prezydenta miasta Olsztyna.

Poza tym, podczas tej samej sesji, doszło do konstytuowania nowej rady miasta. Jej przewodniczącym został wybrany Łukasz Łukaszewski – reprezentant Koalicji Obywatelskiej. Jego wybór na to stanowisko umocnił pozycję partii w strukturach samorządowych miasta.