Redefinicja granic Pomorza i Mazur: Kto na tym skorzysta?

Mamy unikalną możliwość spotkać się z osobą, która nie wyklucza ewentualności zniesienia województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to dr Łukasz Zaborowski, pracownik Instytutu Sobieskiego. Pytanie, jakie nasuwa się natychmiast: jest to szansa czy zagrożenie dla miasta Olsztyna? To kwestia, którą koniecznie trzeba omówić.

W Olsztynie obecnie brakuje dogłębnych debat na tematy ważne dla mieszkańców. Tę pustkę częściowo zapełniają spotkania, które są organizowane przez Fundację imienia Piotra Poleskiego oraz Akademicki Klub Obywatelski noszący imię profesora Lecha Kaczyńskiego. Dotychczas, w ramach cyklu „Metropolia Olsztyn”, dyskusje te koncentrowały się głównie na Olsztynie i gminach z nim graniczących. Tym razem jednak mamy okazję poszerzyć dialog o Elbląg i ogólnie o regionie warmińsko-mazurskim.

Konkretniej rzecz biorąc, chodzi o propozycje, które tuż przed wyborami wywołały wiele kontrowersji. Wtedy to renomowany Instytut Sobieskiego opublikował raport zatytułowany „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju”.

Twórcą tego raportu jest dr Łukasz Zaborowski, specjalista Instytutu w dziedzinie rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej. Zdaniem Zaborowskiego, aktualny podział na województwa nie wynika z żadnej spójnej koncepcji, a raczej jest swoistym przypadkiem. W swoim raporcie przedstawił cztery opcje zmiany obecnego układu województw, jednak nie zasugerował, które z tych rozwiązań uważa za najbardziej optymalne.