Przełom polityczny w Barczewie – zmiana burmistrza i nowa rada miasta

Zdecydowanie wyłaniając się z drugiej tury wyborów, które odbyły się w Barczewie, podolsztyńskiej miejscowości, Grzegorz Matłoka został nowym burmistrzem. Kandydujący z listy KWW „Nasza Gmina Barczewo” zdobył aż 2763 głosy, zyskując tym samym przewagę nad urzędującym do tej pory burmistrzem, Andrzejem Maciejewskim. Ten ostatni, reprezentujący KWW Niezależni w Gminie Barczewo, uzyskał poparcie 2292 osób.

21 kwietnia, w trakcie ponownego głosowania, różnica między dwoma kandydatami jeszcze bardziej się powiększyła. Tym razem Maciejewski otrzymał jedynie 2212 głosów (co stanowiło 38,5% wszystkich oddanych głosów), podczas gdy Matłoka cieszył się wsparciem aż 3534 wyborców (61,5%).

Barczewska rada miasta składa się z 15 przedstawicieli. W najbliższej kadencji, aż 8 miejsc przypadło na członków komitetu „Nasza Gmina Barczewo”, z którego listy kandydował nowo wybrany burmistrz Matłoka. Komitet „Niezależni w Gminie Barczewo”, z którego listy kandydował Maciejewski, będzie reprezentowany w radzie przez 5 osób. Dodatkowo, po jednym miejscu przypadło na przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej oraz komitet „Przyszłość Trzeba Tworzyć”.