Projekt edukacyjny dla policjantów w Olsztynie: "Jak unikać cyberzagrożeń"

Pod egidą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Narodowego Banku Polskiego, powstał projekt o nazwie „Jak unikać cyberzagrożeń- podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji”. Ten program edukacyjno-prewencyjny ma na celu przeszkolić 42 osoby, zwłaszcza profilaktyków i dzielnicowych z Komend Powiatowych i Miejskich Policji na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie rozpoczęło się od powitania ze strony Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, inspektora Edwarda Szydłowskiego. Wśród obecnych znaleźli się również inicjatorzy i organizatorzy tego przedsięwzięcia – młodszy inspektor Leszek Róziecki, pełniący rolę Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, oraz nadkomisarz Szymon Brzdąkiewicz, który jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji.

Celem głównym tego projektu jest rozwinięcie umiejętności policjantów, którzy zajmują się działalnością profilaktyczną i mają bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną województwa warmińsko-mazurskiego. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności podejmowania działań prewencyjnych zorientowanych na promowanie cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy programu zdobędą cenną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością finansową. Poznają mechanizmy, jakimi posługują się cyberprzestępcy oraz efektywne metody przeciwdziałania takim zagrożeniom. Istotnym aspektem kursu będzie również podniesienie świadomości na temat różnorodnych zagrożeń w otaczającym nas cyfrowym świecie.

Zajęcia obejmują serie wykładów prowadzonych przez policjantkę z Zarządu w Olsztynie CBZC, psychologa policyjnego, a także przedstawicieli innych instytucji, które współpracują z policją na terenie warmińsko-mazurskiego.