Pożegnanie Artura Chojeckiego z samorządowcami Warmii i Mazur – podsumowanie ośmiu lat współpracy

Zebranie z dnia 8 listopada było specjalną okazją do pożegnania posła-elekta Artura Chojeckiego przez przedstawicieli lokalnych samorządów z regionu Warmii i Mazur. Było to także idealne pole do podsumowania owocnej współpracy, która trwała przez ostatnie osiem lat.

Artur Chojecki przyznał, że bez wsparcia samorządowców nie jest możliwe skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Ocenił swoją współpracę z nimi jako bardzo dobrą i płynącą bez większych zakłóceń, mimo że nie były to lata łatwe – ze względu na występowanie takich wydarzeń jak pandemia czy konflikt na Ukrainie.

Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie stawiło się kilkadziesiąt osób pełniących funkcje wójtów, burmistrzów i starostów z różnych części Warmii i Mazur. Wśród zgromadzonych nie zabrakło również prezydenta stolicy regionu, Piotra Grzymowicza.

Piotr Grzymowicz wyraził swoją pozytywną opinię na temat współpracy z wojewodą Chojeckim, określając go jako ciepłą osobę skłonną do kompromisów. Wspomniał również o trudnościach wynikających z decyzji podejmowanych na wyższych szczeblach administracji. Zwrócił uwagę, że Olsztyn w ciągu ostatnich lat stracił 160 milionów złotych, co spowodowane było zmianami w systemie fiskalnym oraz brakiem odpowiednich rekompensat.