Poróżnienie związane z Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej w Olsztynie

Decyzja Ministra Kultury o utrzymaniu w mocy nakazu usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, potocznie nazywanego „szubienicami”, wydanego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, nie została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To była odpowiedź na skargę złożoną przez gminę Olsztyn. Jak poinformował PAP Jakub Janicki z warszawskiego WSA, wyrok ten jest pierwszej instancji i przysługuje od niego odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Piotr Grzymowicz, prezydent miasta Olsztyna, zapowiedział, iż po otrzymaniu oficjalnej kopii wyroku sądowego wraz z uzasadnieniem, skorzysta ze swojego prawa do złożenia skargi do NSA. Wyjaśnił również, że do czasu rozpatrzenia tej skargi przez NSA, obowiązuje postanowienie WSA z lipca bieżącego roku o zawieszeniu wykonania decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego oraz ministra kultury dotyczących obowiązku usunięcia pomnika.

Decyzję o konieczności usunięcia pomnika wojewoda wydał na początku tego roku, przyznając jej rygor natychmiastowej wykonalności. W połowie maja minister kultury potwierdził tę decyzję, uznając ją za zgodną z prawem.

Gmina Olsztyn wniosła skargę do WSA w Warszawie, domagając się uchylenia obydwu decyzji. Argumentowała, że pomimo faktu, iż monument został wzniesiony podczas ery PRL, obecnie nie celebruje ani nie propaguje w żaden sposób komunistycznego systemu politycznego. Zaznaczono również, że pomnik ma znaczącą wartość artystyczną, a jego autorem jest renomowany rzeźbiarz – Xawery Dunikowski.