Pół miliona dolarów na wsparcie Banku Żywności w Olsztynie

Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację o wartości pół miliona dolarów, której celem jest rozszerzenie systemu pomocy oferowanego przez tę organizację na terenie regionu. Środki pochodzą od Fundacji Citi, która zdecydowała się wesprzeć działania Banku.

Prezes Banku Żywności w Olsztynie, Marek Borowski, wyjaśnił, że dzięki uzyskanemu wsparciu planują podwoić ilość żywności pozyskiwanej od sklepów i innych źródeł, a następnie przekazywanej osobom potrzebującym. W celu realizacji tych planów, Bank zamierza zatrudnić dodatkową osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie żywności. Aktualnie zdobywają około tysiąca ton żywności rocznie, a ich celem jest zwiększenie tej liczby do dwóch tysięcy ton w ciągu najbliższych trzech lat.

Marek Borowski zaznaczył również, że ustawodawstwo przyczyniło się do zwiększenia możliwości pozyskiwania jedzenia na cele charytatywne. Ustawa o niemarnowaniu żywności spowodowała dziesięciokrotne zwiększenie ilości żywności przekazywanej z sieci handlowych w Polsce. Dodatkowo Bank przedłuża termin przydatności pozyskanej żywności, serwuje posiłki potrzebującym i tworzy miejsca pracy w ramach ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Bank Żywności w Olsztynie zaczął już rozmowy z lokalnymi gminami o utworzeniu jadłodajni, które miałyby powstać w każdym powiecie regionu. Na konkurs Fundacji Citi zgłosiło się ponad tysiąc organizacji z 80 krajów świata, a olsztyńska organizacja znalazła się wśród 50 laureatów, które łącznie otrzymają 25 milionów dolarów.