Plan zwolnienia uczniów szkół średnich z opłat za komunikację miejską w Olsztynie – analiza finansowych konsekwencji

Projekt uchwały dotyczący zwolnienia ze stosownych opłat za korzystanie z miejskiego transportu publicznego w Olsztynie dla uczniów szkół średnich znajdzie się na tapecie podczas nadchodzącej sesji rady miasta w środę, 29 maja. Jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych prezydenta Roberta Szewczyka, który już po objęciu stanowiska podkreślał, że jego pragnieniem jest, aby od roku szkolnego 2024/2025 młodzież szkolna miała możliwość bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami.

To nie pierwszy raz, gdy wprowadzane są takie ulgi – wcześniej, w 2019 roku, tego rodzaju przywileje otrzymały dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Rozbudowa programu będzie miała na celu promowanie korzystania z publicznego transportu miejskiego wśród młodzieży, co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin. Wymierny efekt ekologiczny może być dodatkowo zwiększony dzięki planowanej przez samorząd wymianie floty na elektryczne autobusy.

Ulga obejmować będzie dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Olsztyna. Wymogiem jest również miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów – muszą oni mieszkać i odprowadzać podatki w Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur.

Analizując dane z poprzedniego roku, okazuje się, że warunki określone w projekcie uchwały spełniać będzie jedynie 48,5% uczniów szkół średnich. W technikach aż 56,6% uczniów stanowią osoby spoza Olsztyna. W przypadku liceów, prawie połowa, bo 46,4%, to uczniowie z sąsiednich gmin.

Nowa ulga znacząco obciąży budżet miasta – koszt roczny ma wynosić około 1,4 miliona złotych.