Olsztyńskie place budów w obliczu licznych kontroli

Olsztyn przeżywa obecnie swoisty boom inwestycyjny – w mieście wykonywane są prace remontowe licznych dróg, torowisk jak i powstają całkowicie nowe obiekty. Często jednak się zdarza, że prace budów są miejscem swoistej samowolki i nieposzanowania do prawa oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. Do strażników miejskich wpływają więc liczne zgłoszenia i sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach podczas przeprowadzania prac budowlanych. Strażnicy miejscy ukarali dotychczas kilkunastu kierowników budów, a mandaty są niezwykle dotkliwe.

Ponad 14 interwencji od początku roku.

Od początku roku strażnicy miejscy w Olsztynie interweniowali ponad 14 razy – takowe interwencje najczęściej kończyły się mandatem, gdyż takich nałożonych było aż 9. Czasami jednak strażnicy decydowali się jedynie na pouczenie, które także stanowi formę swego rodzaju kary. W większości przypadków tego rodzaju interwencje spowodowane były nieprawidłowościami, jakie miały miejsce na placach budów.

Nieodpowiednie oznakowanie, zanieczyszczenia jezdni.

Podczas prac budowlanych ciężko zachowanie należytego porządku, jednak właśnie do tego zobowiązani są kierownicy, którzy powinni czuwać nad poczynaniami swoich pracowników. Nieprawidłowości na pracach budów dotyczyły przede wszystkim nieodpowiedniego oznakowania na jezdni, które było niezgodne z organizacją ruchu. Zdarzały się również przypadki zanieczyszczenia jezdni, co bezpośrednio wpływać mogło na bezpieczeństwo kierowców na drodze. Z reguły, osobą odpowiedzialną za wszelkie nieprawidłowości jest przede wszystkim kierownik budowy, więc wszelkie mandaty nakładane były właśnie na nich.