Olsztyński transport publiczny otrzyma nowy impuls od Unii Europejskiej: Inwestycje w nowoczesne pojazdy i infrastrukturę

Samorząd miasta Olsztyna stara się o dofinansowanie ze środków unijnych poprzez program Polska Wschodnia, mając na celu modernizację i rozwój lokalnej komunikacji miejskiej. Plany te obejmują nie tylko inwestycje w ekologiczny tabor, ale również w infrastrukturę niezbędną dla sprawnego funkcjonowania systemu transportu.

Początek roku przyniósł informacje o ambicjach samorządu związanych z wymianą pojazdów komunikacji miejskiej na bardziej przyjazne dla środowiska. W ramach tej transformacji ekologicznej, zapowiedziano zakup 6 nowoczesnych tramwajów i 20 autobusów elektrycznych. Dodatkowo, planowane jest powiększenie istniejącej zajezdni przy alei Sikorskiego, jak podawaliśmy w artykule „Rozbudowa zajezdni, ekologiczny tabor i ładowarki na krańcówkach. Grzymowicz planuje komunikację na lata.”

Jednakże, ambitne plany samorządu dotyczą nie tylko taboru, ale również infrastruktury. W ramach projektu uwzględnione zostało ulepszenie lub utworzenie nowych pętli i przystanków autobusowych na obszarze 11 osiedli.

Szereg zmian czeka pętlę Jakubowo (Parkowa), gdzie pojawią się nowe zatoki autobusowe z peronami, stanowiska do szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, budynek socjalny, system monitoringu oraz niewielkie elementy architektury wraz z zielenią miejską. Podobne inwestycje przewidziane są dla pętli na Osiedlu Mazurskim (Pstrowskiego), Witosa, Redykajnach oraz Dajtkach (Zbożowa). Dodatkowo, na ostatniej z wymienionych pętli planowane jest uruchomienie systemu informacji pasażerskiej wraz z biletomatami.

Mimo że pętla Nagórki nie zostanie wyposażona w ładowarki dla autobusów elektrycznych, powstanie tam budynek socjalny i przyłącze energetyczne ze stacją transformatorową – co umożliwi szybkie zamontowanie ładowarki w przyszłości. Planowana jest też przebudowa drogi manewrowej na tym terenie.