Olsztyński konkurs "Ośmiu Wspaniałych" znów w poszukiwaniu młodych bohaterów

Przygotowania do jubileuszowej edycji „Ośmiu Wspaniałych”, konkursu dla dzieci i młodzieży z olsztyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, są w pełnym toku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 marca, a organizatorzy z niecierpliwością czekają na kolejne propozycje.

XXX Ogólnopolska Edycja tego prestiżowego wydarzenia jest już na horyzoncie. W ramach konkursu doceniane są inicjatywy młodych ludzi skierowane ku pomocy potrzebującym, słabszym, tym, którzy wymagają opieki, jak również pomocnictwo rówieśnikom. Jak podkreśla Magdalena Jasińska z Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Olsztyna, prawdziwi „Wspaniali” to młodzi ludzie dążący do stworzenia lepszego, bardziej humanitarnego świata, stając się przy tym wzorem do naśladowania dla innych.

Konkurs składa się z dwóch faz: lokalnej i ogólnopolskiej. Na poziomie lokalnym, można składać zgłoszenia do 4 marca. Kompletne dokumenty należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 1 lub pod adres ul. Knosały 3/5 budynek A pok. 11. Formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Przewiduje się, że lokalne finały odbędą się w okresie od marca do czerwca, podczas gdy gala finałowa XXX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” ma miejsce na przełomie maja i czerwca. Rok temu, po skrupulatnej analizie wszystkich zgłoszeń, jury jednomyślnie wybrało Aleksandrę Horoszko jako reprezentantkę Olsztyna na ogólnopolskim szczeblu konkursu. Aleksandra to maturzystka II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, dwukrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki, a także Ambasadorka Unijnego Dialogu Młodzieżowego.

Od najmłodszych lat Aleksandra angażuje się w działania na rzecz potrzebujących, co kontynuuje do dnia dzisiejszego. Wśród jej licznych inicjatyw znajdują się zbiórka dla Schroniska dla Zwierząt w Tomarynach, sprzątanie lasu miejskiego czy zbieranie nakrętek i makulatury na rzecz akcji „Góra Grosza”. Również w liceum brała udział w wielu akcjach patriotycznych, promując wartości obywatelskie.

W kategorii grupowej zwyciężyło Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Samochodowych. Jury przyznało również wyróżnienia. W kategorii Ósemka Junior (dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej), jury jednogłośnie wyróżniło Weronikę Górzyńską. Natomiast w kategorii Ósemka Senior (dla uczniów klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej) komitet przyznał specjalne wyróżnienie Konradowi Zacharskiemu i Mengfan Xu.