Niespodziewane odkrycie niewybuchów w Gryźlinach – konieczna ewakuacja mieszkańców

W wyniku przypadkowego znaleziska na terenie Gryźlin podczas prowadzenia prac budowlanych, zostały odnalezione dwa niewybuchy. W związku z tym niebezpiecznym odkryciem, funkcjonariusze policji podjęli natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia terenu przed potencjalnym zagrożeniem. Przewiduje się, że specjaliści od materiałów wybuchowych, popularnie nazywani saperami, podejmą te niebezpieczne obiekty jutro rano.

Decyzją służb bezpieczeństwa, w ramach działań mających na celu neutralizację potencjalnego zagrożenia, konieczne jest przeprowadzenie ewakuacji mieszkańców miejscowości Gryźliny. Służby policyjne, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca, gdzie znaleziono niewybuchy, informują i instruują już mieszkańców o nadchodzącej ewakuacji.

Zwracamy się z apelem do wszystkich osób zamieszkujących teren objęty ewakuacją o bezwzględne stosowanie się do wytycznych i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem i każde działanie ma na celu zapewnienie ochrony wszystkim obecnym na terenie Gryźlin.