MOPS w Olsztynie poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci potrzebujących opieki

Pełnienie roli rodziny zastępczej jest niewątpliwie wyzwaniem. Jednak, jest to również okazja do udzielenia wsparcia najmłodszym, którzy nie mają możliwości pozostania w swoich biologicznych rodzinach, a także ich opiekunom, którzy stoją przed niełatwymi wyzwaniami. Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Olsztynie aktywnie poszukuje rodziców zastępczych. Szuka zarówno rodzin profesjonalnych, jak i niespokrewnionych oraz tych, które są spokrewnione z dziećmi.

Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor olsztyńskiego MOPS-u, informuje, że na ten moment czekają na realizację dziewięć postanowień dotyczących umieszczenia 18 dzieci w rodzinach zastępczych. Wśród nich jest również liczną grupa rodzeństwa. Obecnie w Olsztynie działa 154 rodziny zastępcze, które zapewniają opiekę dla 215 dzieci. Do tego grona zalicza się 43 rodziny niezawodowe i 105 spokrewnionych.

Anna Roman, kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS Olsztyn, zaznacza, że stanie się rodzicem zastępczym wymaga spełnienia kilku warunków. Wśród nich jest posiadanie dobrego stanu zdrowia, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz rezydowanie na terenie Polski. Kandydaci muszą również poddać się rozmowie z pedagogiem i psychologiem ośrodka. Wszystkim kandydatom MOPS oferuje szkolenie przygotowujące do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Rodzinom zastępczym MOPS w Olsztynie gwarantuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Istnieje również możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i grupach wsparcia, a także możliwość uzyskania dofinansowania dla dzieci na wypoczynek czy remonty mieszkań. Rodziny zastępcze otrzymują ustawową, comiesięczną pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Zaś rodziny zawodowe otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto, MOPS ma w swoich zasobach dwa mieszkania przeznaczone do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.