Miasto Mława zawiera umowę na 25 milionów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podpisano umowę między miastem Mławą a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stolicy Polski, Warszawie. Celem porozumienia jest finansowanie inicjatywy mającej na celu zwiększenie odporności miejskiego obszaru Mławy na zmiany klimatyczne. To osiągnięte zostanie poprzez podniesienie poziomu retencji wód deszczowych oraz wykorzystanie naturalnych metod opartych na właściwościach terenów zielonych.

Projekt, noszący tytuł „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Kwota dofinansowania wynosi 25 215 623,37 zł, natomiast całkowity koszt realizacji planowanego zadania to 29 665 440,04 zł. Realizacja projektu ma zostać przeprowadzona w latach 2024-2027.

W ramach projektu przewiduje się szereg działań, takich jak: zamiana nawierzchni na ażurową na wielu mławskich ulicach, stworzenie zielonych ogrodów deszczowych przy publicznych szkołach podstawowych w Mławie, zainstalowanie zielonych przystanków komunikacji miejskiej na wybranych ulicach, zagospodarowanie terenów zielonych przy miejscowych zbiornikach retencyjnych, budowa zielonej infrastruktury przy Al. św. Wojciecha i ul. Banku Miast oraz wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na skwerach przy określonych ulicach. Dodatkowo, projekt przewiduje również wzmocnienie naturalnej retencji w obszarze pomiędzy ulicami Warszawską i Ogrodową.