Kolejny etap rozbudowy obwodnicy Giżycka: 5 firm złożyło oferty przetargowe

Niedawno do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wpłynęło pięć ofert na realizację projektu rozbudowy obwodnicy Giżycka. Ciekawostką jest, że żadna z prezentowanych propozycji nie mieści się w wyznaczonym budżecie. W rezultacie, dyrekcja zdecydowała się na zwrócenie się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na ten cel.

Wspomniana rozbudowa jest kontynuacją inwestycji, które rozpoczęto dwa lata temu. Wówczas powstało nowe rondo u zbiegu ulicy Świderskiej, a część obwodnicy została już rozbudowana. W kolejnym etapie planuje się prace na następnym odcinku drogi.

Decyzji o unieważnieniu przetargu nie podjął Karol Głębocki, reprezentujący olsztyński oddział GDDKiA. Mimo, że wszystkie zgłoszone oferty przekraczają planowany budżet, przetarg pozostaje ważny – zapewnia Głębocki.

Obwodnica Giżycka to fragment drogi krajowej numer 59. Aktualnie jest to droga jednojezdniowa, jednak dzięki planowanej inwestycji ma zyskać drugi pas ruchu. Oprócz poprawy płynności ruchu, przewiduje się także wzrost poziomu bezpieczeństwa na tym odcinku. Prace budowlane zostaną przeprowadzone na 1,5-kilometrowym fragmencie drogi, rozpoczynając od ronda przy ulicy Świderskiej, w kierunku miejscowości Wilkas. Cały proces rozbudowy ma potrwać 36 miesięcy, nie licząc okresów zimowych.