Problem zaległości czynszowych w komunalnych mieszkaniach Olsztyna

Zasoby Zarządu Lokali i Budynków Komunalnych (ZLiBK) skupiają około 3,8 tysięcy mieszkań dedykowanych głównie osobom z niższymi dochodami. Przyjazne ceny wynajmu powodują, że kolejka osób oczekujących na przydział takiego lokalu z miejskich rezerw jest znaczna.

Mimo to, pojawiają się problemy z regularnym regulowaniem opłat przez osoby, które już zostały przydzielone do takich mieszkań. Dane ZLiBK pokazują, że jedynie kilkaset z blisko 3,8 tysiąca lokalizacji nie jest obciążonych długiem. Dyrektor Karpowicz informuje, że całkowite zadłużenie na dzień 31 sierpnia 2023 roku przekracza 76 milionów złotych. Wśród tej kwoty podstawowe zaległości wynoszą ponad 48 milionów złotych, a naliczone odsetki – ponad 20 milionów złotych.

Spośród 3773 lokali miejscowych mieszkańców problem z uregulowaniem opłat dotyczy aż 3256 lokalizacji – co stanowi ponad 86 procent całkowitych zasobów. Dyrektor Karpowicz wskazuje, że bieda nie jest jedynym powodem nieuregulowanych należności. Zdarzają się osoby, które celowo nie regulują swoich zobowiązań, utrzymując, że nie posiadają żadnego dochodu.

W walce z długiem ZLiBK proponuje pewne udogodnienia, takie jak np. rozłożenie zaległości na raty czy zawieszenie wymagalności czynszu przez określony okres. Takie rozwiązanie wybrało 155 mieszkańców zadłużonych na łączną sumę przekraczającą 800 tysięcy złotych.