Jakie zabytki warto zobaczyć w Olsztynku?

Warmia i Mazury to wyjątkowy skrawek Polski, któremu warto poświecić więcej uwagi. Wśród tych miast, które mogą się stać dla każdego z nas wyjątkowo ciekawym celem wycieczki, pojawia się Olsztynek. Jakie atrakcje zasługują tutaj na wyróżnienie?

To mazurskie miasteczko przyciąga pięknym otoczeniem oraz historią, którą warto lepiej poznać. Prawa miejskie Olsztynek otrzymał w 1359 roku od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Winrycha von Kniprode, a jego pierwotne nazwa brzmiała Hohenstein (na cześć ówczesnego komtura). W XV wieku wmieście tym zaczęła się pojawiać ludność polska, spolszczona też została jego nazwa. I tak na mapie Mazur pojawia się Parvum Holsten, czyli Mały Olsztyn. Jakie zabytki przypominają do dziś o dziejach miasta, na terenie którego przez wieki żyli obok siebie Prusacy, Niemcy i Polacy?

Choć wojny nie oszczędzały tego miasta, w czasie wycieczki po Olsztynku spotkać się można z wieloma cennymi zabytkami. Tym najważniejszym jest Dom Mrongowiusza – miejsce, w którym na świat przyszedł Krzysztof Celestyn. Ten pastor i kaznodzieja, w historii Mazur zapisał się jako zasłużony obrońca polskości w zaborze pruskim. W jego rodzinnym domu można dziś zwiedzić niewielkie muzeum, przypominające o jego działalności. Drugim obiektem, którego pominąć nie można, jest kościół ewangelicki. Zniszczony w trakcie II wojny światowej, został odbudowany w latach 70. XX wieku. Obecnie służy on jako Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego, a w jego murach organizowane są czasowe wystawy etnograficzne i historyczne. Warto też zobaczyć jedyne zachowane skrzydło zamku krzyżackiego, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Zawodowych. Turystyczną wizytówką tego miasta jest jednak skansen, na terenie którego można zobaczyć wiele ciekawych zabytków architektury nie tylko z Warmii i Mazur, ale i z terenu Małej Litwy.

Olsztynek to jedno z ciekawszych miast, któremu turyści odwiedzający Warmię i Mazury bardzo chętnie poświęcają swój czas. Dobrze rozwinięta baza noclegowa oraz liczne atrakcje sprawiają, że każdy z nas będzie mógł w tym mieście spędzić wolny czas w przyjemny i pożyteczny sposób.