„Dusa” – pierwszy album z pieśniami w gwarze mazurskiej

Monika Wierzbicka, utalentowana artystka, wprowadziła na rynek fonograficzny unikalny album zatytułowany „Dusa”. Album zawiera 12 współcześnie tworzonych pieśni, które są śpiewane w gwarze mazurskiej. Jedną z nich urozmaicono o fragment starodawnej melodii mazurskiej. Niewątpliwie jest to nowatorski projekt, bowiem jest to pierwszy na świecie album autorski, gdzie wszystkie utwory zaśpiewane są w tym regionalnym języku. Przekładanie tekstów na gwara mazurską powierzono Piotrowi Szatkowskiemu, doktorantowi Instytutu Slawistyki PAN. Premiera płyty zaplanowana jest na 2 listopada.

Gwara mazurska jest obecnie zdecydowanie rzadziej używana i zna ją jedynie garstka osób. Pojęcia „Mazury” oraz „Mazurzy” zostały stworzone w XIX wieku. Najbardziej podstawowa definicja Mazurów opisuje tę grupę jako polskich ewangelików. Gwara mazurska ma wiele cech wspólnych z gwarą mazowiecką, co wynika z historii osadnictwa Mazurów, którzy pochodzili właśnie z tego regionu.

Po 1945 roku, kiedy to Mazury przestały być częścią Prus Wschodnich i zostały przyłączone do Polski, kultura mazurska zaczęła zanikać. Wielu Mazurów wyemigrowało do Niemiec, a ci, którzy zdecydowali się pozostać, byli nierzadko szykanowani lub nazywani Szwabami. W obawie przed prześladowaniami przestali używać gwar i nie pielęgnowali swojej kultury. Zazwyczaj uznaje się, że ostatnim pisarzem tworzącym w tematyce mazurskiej, choć nie w gwarze, był Erwin Kruk, który zmarł w 2017 roku.