Drogi Olsztyna: Zagadkowe pojawianie się i znikanie znaku zakazu skrętu na ul. Żołnierskiej

Rozpoczęcie funkcjonowania tramwajów w Olsztynie przyniosło ze sobą liczne przemiany. Poza wprowadzeniem nowych torowisk, montażem dodatkowych sygnalizatorów świetlnych czy zwężeniem jezdni zaszła także reorganizacja ruchu drogowego. Dotyczyło to między innymi zmian w kwestii skrętu z ul. Żołnierskiej w ul. Głowackiego. W 2015 roku na tym skrzyżowaniu pojawił się zakaz skrętu, który po pewnym czasie tajemniczo zniknął.

Znak informujący o zakazie skrętu w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Głowackiego oznaczony jako B-21, został umieszczony tam po uruchomieniu pierwszej linii tramwajowej na przełomie 2015 i 2016 roku. Powodem takiego działania była niekorzystna widoczność na nadjeżdżające tramwaje, co prowadziło do kolizji ze skręcającymi w lewo pojazdami.

W ciągu ostatnich kilku lat zakaz skrętu zniknął, a na jego miejscu umieszczono znak D-4B oznaczający „wjazd na drogę bez przejazdu”. Znak B-21 powrócił na swoje dawne miejsce, co zostało zauważone przez wspomnianego wcześniej czytelnika, na początku 2024 roku.

Rzecznik Zakładu Dróg, Zieleni i Transportu, Michał Koronowski wyjaśnił, że zmiana oznakowania była konsekwencją wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji tramwajowej. Dodatkowo, możliwe były pewne modyfikacje, dzięki obniżeniu częstotliwości kursowania tramwajów w porównaniu do czasu przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu.