Dostawca prądu dla Olsztyna na rok 2022 został wybrany

Roczne zużycie energii elektrycznej przez grupę zakupową miasta Olsztyna wynosi średnio osiemdziesiąt milionów kilowatogodzin. Elektryczność ta jest dystrybuowana do różnych instytucji miejskich, takich jak szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia oraz do oświetlenia ulic miasta. Wybór dostawcy energii na nadchodzący rok został już dokonany.

Do udziału w przetargu na dostarczenie energii dla 157 podmiotów tworzących olsztyńską grupę zakupową przystąpiła tylko jedna firma – Energa Obrót SA. Po przeanalizowaniu wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu formalności, decyzja przetargowa została podjęta.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, zaznacza, że ze względu na znaczną wartość zamówienia, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych musi przeprowadzić wstępną kontrolę. Szacowany czas trwania tej kontroli to około miesiąca. Po jej zakończeniu będzie możliwe sfinalizowanie umowy. Wartość całego zamówienia wynosi około 85 mln zł.

Energia będzie nabywana na giełdzie, a jej ilość będzie ustalana na bieżąco, co ma potencjał przynieść oszczędności. Prezydent Grzymowicz tłumaczy, że obecne warunki rynkowe, charakteryzujące się dużymi wahaniami cen energii i paliw, skutkują rezygnacją wykonawców od składania ofert z gwarantowaną ceną na cały rok lub składaniem ofert z cenami wyraźnie zawyżonymi. Ostateczna cena energii elektrycznej będzie uzależniona od długości kontraktów zakupionych na Towarowej Giełdzie Energii SA przez Energa Obrót, który będzie doliczać do tego swoje koszty.

Grupa zakupowa Olsztyna korzysta z 1242 punktów poboru energii elektrycznej, w tym z 938 punktów oświetlenia ulic. Większość partnerów w grupie to jednostki gminy Olsztyn – stanowią one 96 na 157 odbiorców.