Brak funduszy na renowację zabytków w Olsztynie

W przeciwnym do oczekiwań obróciły się plany odnowienia zabytków w Olsztynie. Ze wszystkich wniosków, które miasto złożyło do Programu Odbudowy Zabytków, tylko jeden został pozytywnie rozpatrzony.

Miasto, będące stolicą Warmii i Mazur, aplikowało o środki na realizację aż 10 projektów mających na celu renowację i ochronę budowli historycznych. Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące odnawiania elewacji wschodniej i południowej Nowego Ratusza, domu przedpogrzebowego Bet Tahara, Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz różnych obiektów sakralnych.

– Jest to drugi konkurs w ramach tego programu – podkreśla prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Pierwszy raz nie otrzymaliśmy nawet jednej złotówki, a teraz dofinansowanie dostał tylko jeden projekt. Każda zdobyta złotówka z Polskiego Ładu jest dla nas powodem do radości, ale widzimy, że szanse na kolejne fundusze są mało prawdopodobne.

Jedynym projektem, który uzyskał dofinansowanie była restauracja i konserwacja Bazyliki konkatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła, na co przyznano 3,5 mln złotych.

Renowacja obejmie dach tej zabytkowej budowli, który jest w alarmująco złym stanie. Pokrywa go różnorodna dachówka pochodząca z różnych źródeł, co powoduje, że nie łączy się ona prawidłowo i nie jest szczelna. To z kolei prowadzi do przecieków i zniszczeń sklepienia katedry. Dodatkowo, uszkodzone elementy dachu i niewłaściwie zamocowane obróbki blacharskie spowodowały zawilgocenie murów oraz stwarzają zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu kościoła.

Jednak pomimo ciągłych prób pozyskania funduszy – w ostatnich trzech nabórach Rządowego Programu Polski Ład miasto złożyło 17 wniosków na łączną kwotę ponad 417 mln zł – wsparcie otrzymał tylko jeden projekt.