Bezpieczeństwo nieletnich na terenie Olsztyna: działania Komendy Miejskiej Policji

W ostatnim czasie funkcjonariusze z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji szczególnie skrupulatnie monitorowali obszary, gdzie najczęściej przebywają osoby niepełnoletnie. Celem tych działań była troska o bezpieczeństwo młodych ludzi oraz innych osób odwiedzających m.in. miejsca publiczne takie jak centra handlowe.

Podczas dwudniowych działań, które miały miejsce 7 i 8 grudnia 2023 roku, policjanci skoncentrowali się na terenie galerii handlowych i ich najbliższym otoczeniu. Powodem było odebranie sygnałów od lokalnej społeczności dotyczących zgromadzeń młodzieży w tych miejscach. W ramach swojej misji, funkcjonariusze starali się zapobiegać demoralizacji oraz przeciwdziałać potencjalnym czynom karalnym, których mogły dopuścić się osoby nieletnie.

Młodzież gromadząca się w centrach handlowych i okolicznych terenach była pod stałą obserwacją funkcjonariuszy, którzy zwracali szczególną uwagę na miejsca częstego przebywania dzieci i młodzieży. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, takie zachowania jak wagary, spożywanie alkoholu lub używanie innych substancji odurzających są uznawane za przejawy demoralizacji. Te sprawy podlegają rozpatrzeniu przez sąd rodzinny, który podejmuje decyzje o ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych.

Akcja prowadzona przez policję ma na celu przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży. To działanie ma również na celu zwiększenie świadomości rodziców, którzy powinni obserwować swoje dzieci, rozmawiać z nimi i pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania do swoich pociech.