Bałtycka Odyseja – budowanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego

Mimo pewnych trudności, projekt ten został zrealizowany z ogromną satysfakcją. W olsztyńskim ratuszu odbyło się podsumowanie zadania o nazwie „Bałtycka Odyseja – budowanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”.

Duży wpływ na zaangażowanie samorządu w realizację tego projektu miały osoby z Towarzystwa Naukowego Pruthenia. Wcześniejsza współpraca obejmowała między innymi przeprowadzone przez nich badania na terenie Lasu Miejskiego w latach 2013 i 2016.

„Od wielu lat korzystamy z dofinansowań z różnych programów Unii Europejskiej. W tym czasie zrealizowaliśmy szereg zadań. Obok dużych projektów inwestycyjnych nie zapominamy także o projektach miękkich z zakresu edukacji czy kultury”. – mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Podczas podsumowania projektu, oprócz omówienia samego zadania, jego realizacji i napotkanych trudności przez wykonawców, miało miejsce wiele interesujących momentów. Jednym z nich było poznanie szczegółów kolejnych odkryć na terenie osady Sędyty w Lesie Miejskim.

W ramach zadania realizowanego przez olsztyński samorząd, przewidziano między innymi wykonanie projektu budowlanego osady archeologicznej w Lesie Miejskim, digitalizację znalezisk pochodzących z wykopalisk na terenie Starego Miasta w Olsztynie oraz stworzenie dwóch wizualizacji 3D związanych z tymi miejscami.

„Projekt nawiązuje do starożytnego mitu Odyseusza jako metafory poszukiwania sposobu osiedlania się. Odyseja Bałtycka jest swoistą ofertą podróży do źródeł tożsamości kulturowej południowo”-wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego. mówi Marta Śliwa z Towarzystwa Naukowego Pruthenia.