Apel do kierowców: Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na ulicy Bagiennej!

Począwszy od 23 lutego 2024 roku, na ulicy Bagiennej w mieście Gołdapie kierowcy mogą spodziewać się tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Te modyfikacje wynikają z przystąpienia do realizacji prac remontowych dotyczących drogi dla pieszych przez odpowiedniego wykonawcę.

Główne punkty wprowadzanych zmian to:
* Ustanowienie ruchu jednokierunkowego, który będzie obowiązywał na odcinku pomiędzy ulicami Lipową a Mazurską.
* Przejściowe zamknięcie chodnika dla pieszych. W związku z tym, piesi zostaną przekierowani na tymczasowy pas dla ruchu pieszego, którym będzie prawy pas jezdni na kierunku od ulicy Lipowej.

W związku z powyższymi zmianami apeluję do kierowców o unikanie parkowania pojazdów na ulicy Bagiennej w Gołdapi oraz o natychmiastowe usunięcie pojazdów, które już tam są zaparkowane.