Województwo warmińsko-mazurskie wyróżniło się największym spadkiem bezrobocia w lipcu

Dane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pokazują, że największy spadek liczby osób bezrobotnych w lipcu tego roku odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim.

Według statystyk, stopa bezrobocia na terenie całego kraju w poprzednim miesiącu wyniosła 5 procent – to taki sam wskaźnik jak w lipcu. Ogólna liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne nieznacznie zmalała, przy czym najbardziej wyraźny spadek odnotowano właśnie w regionie Warmii i Mazur.

Około połowa województw zanotowała wzrost bezrobocia, a druga połowa odnotowała spadek. W skali kraju, ilość osób bez pracy zmniejszyła się o 1163, co stanowi prawie niezauważalną różnicę statystyczną. Jednak na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obserwowano bardziej znaczący spadek liczby bezrobotnych – o 824 osoby mniej – jak poinformował Wiesław Drożdżyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Spadek ten jest do pewnego stopnia związany z charakterem sezonowych prac.

„Obecnie mamy okres, kiedy wiele osób podejmuje prace sezonowe – w rolnictwie, handlu i gastronomii, zakwaterowaniu i hotelarstwie, a także budownictwie. Czynniki sezonowe odgrywają tu dużą rolę, ale to nie jedyny powód. Pojawiają się też środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych”, dodał Wiesław Drożdżyński.

Według danych na koniec lipca, w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób bez pracy wynosiła 38 tysięcy. Stopa bezrobocia wynosiła 8,1 procent, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiła 8,3 procent.