W Olsztynie przeprowadzone zostaną badania archeologiczne na miejscu znanym jako "klepisko"

Podczas rozszerzania projektu tramwajowego w Olsztynie, miasto było niewygodnie rozkopane. To było szczególnie widoczne w pobliżu Wysokiej Bramy, gdzie przeprojektowano koniec linii tramwajowej. Teraz, tuż obok, oczekuje nas kolejna faza „wykopalisk” – na parkingu, który mieszkańcy Olsztyna zwykli nazywać „klepiskiem”.

Jedno z tych klepisk w Olsztynie, które kiedyś służyło jako darmowy parking, znajdowało się w pobliżu Manhattanu i zostało przemienione w płatny parking. Pojawiła się tam kostka brukowa, a kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza i energetyczna zostały zmodernizowane. Drugie klepisko, położone niedaleko Wysokiej Bramy przy ulicy Nowowiejskiego, nadal jest ważnym punktem dla kierowców. Mimo że jest to jedyne darmowe miejsce parkingowe w pobliżu starówki, jest ono w opłakanym stanie.

Istnieje pomysł, aby to klepisko zamienić na parking jako część planu rozbudowy i uporządkowania systemu miejskich fortyfikacji Olsztyna. W 2017 roku ogłoszono konkurs na stworzenie takiego projektu, który miałby pokazać przebieg dawnych wysokich murów miejskich, wraz z ich elementami obronnymi i fosą. Wygrał go zespół architektów z Olsztyna, Dżus GK Architekci. Planowany parking ma być ukryty pod zielonym dachem służącym jako miejsce do spacerów i odpoczynku, a liczba miejsc parkingowych wyniesie od 88 do 254, w zależności od wersji projektu.

Ale realizacja tego planu jest daleka i kosztowna. Sam parking może kosztować dziesiątki milionów złotych, a cała inwestycja może pochłonąć nawet setki milionów. Ale pierwsze kroki już zostały podjęte. ZDZiT planuje opracować projekt, na podstawie którego parking mógłby zostać wykonany. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, archeolodzy będą musieli dokładnie zbadać obszar klepiska, badając prawie 1200 metrów kwadratowych terenu i zagłębiając się nawet do 2 metrów pod ziemię.

„Ten obszar graniczy bezpośrednio z miejskimi murami obronnymi, które są wpisane do rejestru zabytków. Jest również na obszarze chronionego stanowiska archeologicznego. Mamy więc do czynienia z bardzo delikatnym obszarem. Pod powierzchnią ziemi znajdują się relikty archeologiczne,” zauważa Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Przygotowywany przez ZDZiT parking jest tylko tymczasowym przedsięwzięciem i nie może doprowadzić do zniszczenia zabytków, które planuje się wyeksponować w przyszłości.