Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Początek marca to zawsze czas, aby przypomnieć o znaczeniu obrony cywilnej. Światowy Dzień Obrony Cywilnej to doskonała okazja do uhonorowania osób, które zawsze służą pomocą.

Podkreślenie znaczenia takiej formacji i podniesienie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania katastrofom na świecie jest najważniejszym celem tego święta. Wydarzenie w poniedziałek (13 marca) zgromadziło szereg osób odpowiedzialnych i pracujących by zapewniać bezpieczeństwo.

„Z istotą obrony cywilnej stykamy się w różnych miejscach i obszarach życia, także w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. To zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie, epidemią koronawirusa, które postawiły przed systemem ochrony ludności i zarządzania kryzysowego zupełnie nowe wyzwania. Niemałym wyzwaniem dla naszego miasta było również przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ich relokacja oraz bezpośrednia pomoc w asymilacji i przystosowaniu do lokalnego środowiska”. – mówił prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Ochrona ludności miasta to 221 instytucji i zakładów pracy realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców, 224 ratowników oraz 27 jednostek obrony cywilnej. Posiada również 54 syreny alarmowe oraz 35 schronów, które mogą pomieścić 4100 mieszkańców.