Studenci budownictwa z Olsztyna przeprowadzają remont w Ośrodku Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

W Olsztynie studencki wolontariat połączył się z praktykami zawodowymi, przynosząc korzyści zarówno dla studentów jak i dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, będących pod opieką miejscowego ośrodka wsparcia. Studenci kierunku budownictwa postanowili wykorzystać swoje umiejętności, aby przeprowadzić remont pomieszczeń ośrodka.

Zdaniem studentki Dominiki Sajek, studiującej na trzecim roku budownictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM), inicjatywa ta stanowiła idealne połączenie przyjemności z użytecznością. Zdobywanie doświadczenia praktycznego posłużyło nie tylko do zaliczenia praktyk, ale także do pomocy innym – ułatwienia funkcjonowania podopiecznym ośrodka.

Remont ośrodka obejmował różnorodne prace, które studenci realizowali z zaangażowaniem i pasją. Iwona Sieluk, kierownik Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie, podkreśliła życzliwość i chęć niesienia pomocy ze strony studentów. Zauważyła, że wolontariusze byli gotowi podjąć dodatkowe zadania remontowe, jeśli tylko mieli na to czas.

Przeprowadzony remont był częścią projektu Workcamp, który jest organizowany już po raz trzeci. Początki tego przedsięwzięcia sięgają roku 2017, kiedy zorganizowano pierwszą edycję.