Start naboru na fundusze na odnowę zabytków w Olsztynie

Komunikujemy, że właśnie ruszył proces składania wniosków mających na celu uzyskanie dofinansowania dla działań renowacyjnych olsztyńskich zabytków. Wszystkie niezbędne dokumenty powinny być zgłoszone nie później niż 15 marca.

Miasto Olsztyn ponownie podjęło się zadania wsparcia właścicieli historycznych budynków znajdujących się na jego terenie. Aplikować o subsydia można w przypadku obiektów, które zostały wpisane do rejestru lub uwzględnione w gminnym zestawieniu zabytków. Gabriela Konarzewska, szefowa Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, przypomina, że pomoc obejmuje wiele rodzajów pracy. Wśród nich są między innymi badania konserwatorskie i architektoniczne, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej, renowacja okien i drzwi czy stworzenie izolacji przeciwwilgociowej.

W każdym roku sumy wnioskowane przez aplikantów przewyższają kwotę zarezerwowaną dla tego celu w planie finansowym miasta. Najczęściej o wsparcie ubiegają się wspólnoty mieszkaniowe, które pragną sukcesywnie odświeżać zabytkowe kamienice. W poprzedniej edycji udzielono dotacji na remonty takie jak renowacja okien i drzwi w budynkach przy ulicy Kopernika 9, wymiana stolarki okiennej przy ulicy Pieniężnego 17/7, odrestaurowanie balustrad klatki schodowej w budynku przy Grunwaldzkiej 25 oraz ​rekonstrukcja elewacji frontowej przy Warmińskiej 2.

Złożone wnioski będą najpierw sprawdzone pod względem formalnym – dodaje dyrektor Gabriela Konarzewska. Następnie komisja oceni je biorąc pod uwagę takie aspekty jak historyczne, artystyczne lub naukowe znaczenie danego zabytku dla Olsztyna oraz stan zachowania obiektu.

Wnioski można składać do 15 marca w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna przy placu Jana Pawła II 1. Można także nadesłać je na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Wydział Kultury i Ochrony Zabytków udziela informacji na temat dotacji (tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545, e-mail: [email protected]). Więcej informacji, treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty można odszukać w Biuletynie Informacji Publicznej.

Łączna kwota zarezerwowana na dofinansowanie działań renowacyjnych w tym roku wynosi 200 tys. złotych.