Spotkanie ekspertów z branży agrobiznesu w Olsztynie

W Olsztynie trwają obecnie obrady Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Jest to ważne spotkanie dla naukowców, doradców, rolników oraz przedsiębiorców z tej dziedziny, które każdego roku odbywa się w innej części Polski.

Na tegoroczny kongres do Olsztyna przybyło ponad 100 delegatów reprezentujących ponad 20 ośrodków badawczych. Debata dotyczy przede wszystkim stanu gospodarki oraz przyszłości polskich gospodarstw rolnych, z szerokim zakresem poruszanych tematów.

Profesor Mariola Grzybowska-Brzezińska, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, podkreśliła w rozmowie z Radiem Olsztyn, że omawiane są rozwiązania organizacyjne, jako że wiele problemów pojawia się ze względu na sposób organizacji rynków sprzedaży. Poruszane są również kwestie rynku zbożowego oraz wyzwania przyszłości, takie jak Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej i Zielony Ład, a także adaptacja producentów do zmieniających się warunków.

Profesor Bazyli Czyżewski z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadził sesję naukową na temat kondycji finansowej polskich gospodarstw rolnych. Zaznaczył on, że sytuacja finansowa polskich gospodarstw systematycznie poprawia się od wielu lat i można stwierdzić, że jest już na poziomie około 80% średniej unijnej. Jak dodał profesor, ta wartość różni się jednak w zależności od obszaru – większe gospodarstwa często osiągają, a nawet przekraczają ten unijny standard.

O problemie zmienności cen płodów rolnych i trudnościach związanych z prognozowaniem przyszłych dochodów rolników mówił natomiast prof. Piotr Bórawski z Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor podkreślił, że rolnicy, szczególnie ci zarządzający dużymi gospodarstwami, podejmują decyzje o utrzymaniu produkcji, licząc na to, że straty nadrobią w lepszych latach. Szansą na polepszenie sytuacji jest korzystanie z wsparcia Unii Europejskiej.