POLREGIO planuje modernizację taboru dzięki funduszom z Krajowego Planu Odbudowy

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wydzielono środki unijne na inwestycje w nowy tabor kolejowy. POLREGIO, największy przewoźnik pasażerski w kraju, zgłosiło 10 wniosków na zakup nowego taboru, z których wszystkie uzyskały akceptację. Wśród planowanych nabytków znajduje się 14 nowych składów dedykowanych dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki nowemu taborowi, jakość świadczenia usług transportowych w regionie ma szanse ulec istotnej poprawie.

Wnioski o dofinansowanie zakupu nowego taboru dla województwa warmińsko-mazurskiego zostały złożone przez POLREGIO w 2023 roku. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które wspiera Ministerstwo Infrastruktury w realizacji Krajowego Planu Odbudowy, rozpatrzyło wniosek pozytywnie. Choć jeszcze nie podano dokładnej kwoty wsparcia, to firma jest już pewna, że otrzyma dofinansowanie. Obecnie trwają rozmowy na temat jego wysokości.

Zarząd POLREGIO wystąpił do CUPT z prośbą o zwiększenie dostępnego dofinansowania, podkreślając możliwe straty, które mogą wyniknąć z obniżenia progu wsparcia. Do wniosku dołączono także apel o przedłużenie okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata z powodu opóźnień w podziale funduszy z KPO.

Zakup nowego taboru to kluczowa kwestia dla POLREGIO, który obsługuje prawie 100 milionów pasażerów rocznie. Bezpieczeństwo i komfort podróżujących to priorytet dla spółki, którego nie można naruszyć. Tymczasem średni wiek taboru spółki wynosi ponad 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Zgodnie z prognozami, do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wycofanych z użytku.

Możliwość zdobycia dofinansowania na zakup nowych składów jest ważnym krokiem w transformacji taborowej POLREGIO. Spółka, która w poprzednich rundach unijnych dofinansowań była pomijana, teraz może liczyć na wsparcie finansowe unii.

Wprowadzenie nowych składów do floty spółki wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych przez przewoźników regionalnych. Dodatkowo zwiększy dostępność transportu kolejowego i pomoże zminimalizować problem wykluczenia transportowego. Rozpatrzenie wniosków o dodatkowe dofinansowanie nastąpi po 15 kwietnia br.

POLREGIO, we współpracy z samorządami województw, złożyło w ramach KPO 10 wniosków na zakup nowych składów dla różnych regionów. Planowane jest nabywanie 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych w województwie małopolskim, 14 pojazdów dla województw łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, 12 składów dla województwa lubelskiego, po 10 sztuk dla województw pomorskiego i lubuskiego, 8 sztuk dla województwa wielkopolskiego oraz po 5 pojazdów dla województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego.