Parkowanie w Starym Mieście Olsztyna: między problematycznym klepiskiem a planowaną inwestycją

Problem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych to jedno z głównych wyzwań, z jakimi boryka się historyczna część Olsztyna. Wśród miejsc, gdzie obecnie można zostawić swój pojazd, wyróżnia się nieutwardzony teren przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego. W tym miejscu zarząd miasta planuje stworzyć parking, który spełniałby wszystkie wymogi takiej infrastruktury.

Obecnie parking przy ul. Nowowiejskiego jest jednym z kluczowych miejsc do zaparkowania pojazdu w rejonie Starego Miasta. Jego największym atutem jest duża powierzchnia oraz brak opłat za postój. Mimo że miejsce to nie przyciąga estetyką, skutecznie konkurować może z płatnymi parkingami na terenie starówki.

Plan miasta zakłada jednak zmianę oblicza tego terenu i stworzenie pełnowartościowego parkingu. Projekt ten jest częścią szerszego zamysłu dotyczącego zagospodarowania i usprawnienia funkcjonowania systemu miejskich fortyfikacji Olsztyna. Niemniej jednak realizacja tego projektu nie jest bliżej widoczna na horyzoncie.

Miasto musi bowiem zdobyć dziesiątki milionów złotych na budowę parkingu, a setki milionów na cały projekt. Tymczasem Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZiT) pracuje nad planem umożliwiającym tymczasowe wykorzystanie klepiska jako parkingu zanim docelowy projekt zostanie zrealizowany.

W październiku ZDZiT poprosił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o zalecenia dla projektu tymczasowego parkingu. Ze względu na historyczne znaczenie miejsca na terenie przyszłego parkingu konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych.

Michał Koronowski, rzecznik prasowy ZDZiT, informuje, że koszt badań wyniesie 10 tys. zł za ar. Biorąc pod uwagę, że teren pod parking to 12 arów, koszt badań wyniesie 120 tys. zł. Aktualnie w budżecie miasta zabezpieczono jedynie 69 tys. zł na ten cel, co stanowi kolejną przeszkodę do realizacji projektu. Koronowski dodaje jednak, że ZDZiT rozważa możliwości pozyskania dodatkowych środków.