Olsztyn zdobywa wysokie miejsce w renomowanym rankingu Water City Index

Rozpoznawany jako stolica regionu Warmii i Mazur, Olsztyn został niedawno umieszczony na czołowych miejscach prestiżowego rankingu Water City Index. Debiut tej listy nastąpił podczas trwającego we Wrocławiu Międzynarodowego Kongresu „Miasto-Woda-Jakość Życia”. Właśnie w tym kontekście Olsztyn otrzymał swoje wyróżnienie.

Główny temat tegorocznego wydania kongresu to ekonomia miast wodnych rozumiana w najszerszym sensie. To obejmuje nie tylko zarządzanie zasobami wodnymi, ale także uwzględnienie wody jako kluczowego elementu krajobrazu, kultury i gospodarki.

Integralną częścią dwudniowego wydarzenia jest prezentacja dorocznego rankingu Water City Index. Ranking ten, opracowany przez specjalistów, ocenia przede wszystkim postęp metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod kątem wydajności gospodarowania zasobami wodnymi. Za tworzenie tego rankingu odpowiadają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci z firmy Arcadis oraz przedstawiciele Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Olsztyn, jako stolica Warmii i Mazur, został sklasyfikowany w kategorii miast posiadających prawa powiatu. W tej grupie Olsztyn zaszczytnie zajął drugą pozycję, ustępując tylko Słupskowi, ale plasując się przed Rzeszowem. Wśród metropolii pierwszeństwo zdobył Wrocław, natomiast spośród miast średniej wielkości najlepszym okazał się Żywiec.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, z radością komentuje osiągnięty wynik: „Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że zdobyliśmy tak wysoką pozycję w rankingu. W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy ogrom pracy na rzecz lepszego wykorzystania wody, która nas otacza. Mam tu na myśli zarówno rozwój terenów nadjeziornych, jak i skierowanie uwagi na rzekę Łynę oraz pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. Przykładem naszych działań jest również budowa nowych oraz modernizacja istniejących zbiorników retencyjnych, które umożliwiają nam skuteczne zarządzanie wodami opadowymi i odciążają miejską kanalizację”.

Twórcy rankingu dokonali analizy ponad 200 polskich miast.