Olsztyn już w startach do XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego: Nowe wyzwania dla Zespołu Koordynującego

Odliczanie do jedenastej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) już się rozpoczęło. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Zespół Koordynujący, który jest nieodzownym elementem całego przedsięwzięcia.

Mieszkańcy Olsztyna z niecierpliwością oczekują na realizację projektów wynikających z jubileuszowej edycji OBO. Nawet przy równoczesnych pracach nad tymi inicjatywami, które zostały wybrane w poprzednim głosowaniu, rusza następna wersja budżetu miejskiego.

Beata Kardynał-Stawicka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna tłumaczy, że Zespół Koordynujący ma za zadanie oceny składanych projektów oraz nadzoru nad całym procesem ich realizacji: – To mieszkańcy mają istotny wkład w prace zespołu, ponieważ są oni bezpośrednimi reprezentantami naszej społeczności miejskiej.

Zespół Koordynujący składa się z maksymalnie trzech reprezentantów prezydenta miasta, Rady Miasta Olsztyna, organizacji pozarządowych oraz rad osiedlowych, a także olsztyńskich mieszkańców, którzy są wybierani losowo spośród nieskończonej liczby zgłoszonych kandydatów i kandydatek.

Prace Zespołu Koordynującego będą miały miejsce raz na tydzień, w godzinach popołudniowych, od lutego do lipca 2024 roku. Spotkania te to spotkania z interesującymi osobami, które dostarczają inspiracji i wymagają dużej pracy, a ich czas trwania wynosi około dwóch godzin.