Olsztyn i powiat olsztyński zmagają się z problemami na drogach z powodu intensywnych opadów śniegu

Poranek w Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim przyniósł ze sobą wyzwania dla kierowców, spowodowane trudnymi warunkami na drogach. Przyczyną tych problemów są intensywne opady śniegu i marznącego deszczu, które zapoczątkowały się dzisiaj rano. Niestety, złe warunki pogodowe skutkują licznymi zdarzeniami drogowymi.

Według młodszego aspiranta Andrzeja Jurkuna z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w dniu dzisiejszym (3 stycznia) od wczesnych godzin porannych na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego miało miejsce sześć incydentów drogowych. Pogoda stanowiła główną przyczynę tych zdarzeń, ale pomimo to nie wpłynęła negatywnie na płynność ruchu drogowego.

Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podkreślił, że śliskość na drogach może przyjmować różne formy, takie jak zjeżdżony przez pojazdy śnieg czy błoto pośniegowe. Od początku dnia, na 1800 kilometrach dróg pod nadzorem ZDW, obecnych było 54 piasko-solarki. Prace tych maszyn mają być kontynuowane do końca dnia.

Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 20 w województwie warmińsko-mazurskim z powodu intensywnych opadów śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet 15 centymetrów.

W powiecie iławskim, działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, ostródzkim, elbląskim oraz w Elblągu istnieje ryzyko gołoledzi. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zarządził ostrzeżenie drugiego stopnia na te obszary. Ostrzeżenie to ma obowiązywać od godziny 6 do 15 w czwartek. Istnieje także możliwość przedłużenia tego alertu przez IMGW.

Policja przypomina kierowcom o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności za kółkiem, ponieważ śliska nawierzchnia drogi znacznie wydłuża drogę hamowania pojazdu. Konieczne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz utrzymanie odpowiedniego odstępu od innych uczestników ruchu drogowego.