Nadchodzą zmiany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: nowe możliwości dla Wydziału Sztuki

Na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaszły istotne zmiany dotyczące lokalizacji wydziałów. Należą do nich nie tylko nowoczesna lokalizacja dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych, ale również dodatkowa przestrzeń przeznaczona dla Wydziału Sztuki. Kierowany przez prof. dr hab. Benedykta Błońskiego wydział ten obejmie dwa piętra w budynku przy ulicy Szrajbera 11, które do tej pory były wykorzystywane przez Wydział Nauk Społecznych do prowadzenia zajęć z socjologii i politologii.

Bogusław Stec, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rozmawiając na temat zmian, które miały miejsce w budynku przy ul. Szrajbera, stwierdził, że po tym jak Wydział Nauk Społecznych opuścił te pomieszczenia, powstało wiele miejsca do zagospodarowania. Jego zdaniem, naturalnym krokiem było przekazanie tych pomieszczeń Wydziałowi Sztuki, który dzięki temu uzyskał dodatkową przestrzeń do dalszego rozwoju. Kanclerz jest przekonany, że dodatkowe metry kwadratowe zostaną efektywnie wykorzystane przez wydział.

Profesor Benedykt Błoński w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” podkreślił, że obecnie priorytetem jest przeniesienie pracowni grafiki warsztatowej, która wcześniej mieściła się w budynku przy ulicy Żołnierskiej. Zwrócił uwagę także na duże zapotrzebowanie na przestrzeń ze strony Instytutu Muzyki, który obecnie oferuje dwa kierunki: edukację artystyczną w dziedzinie sztuki muzycznej oraz nowo otwarty program popularny wśród studentów – produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Uniwersytet planuje też utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Sztuki, które byłoby miejscem działania dla Wydziału Sztuki (w tym Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Muzyki), a także Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. W skład tego ostatniego obecnie wchodzą: Chór im. prof. W. Wawrzyczka, Galeria „Stara Kotłownia”, Teatr Muzyczny UWM oraz studio nagrań.