Konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Dobrego Miasta

Rozpoczęły się dyskusje społeczne dotyczące planu trasy obwodnicy w Dobrym Mieście. Przygotowywana arteria drogowa będzie mieć około 7 km długości i zaliczana będzie do klasy GP. W listopadzie, mieszkańcy będą mieli możliwość wyrazić swoje przemyślenia na temat ostatecznego przebiegu drogi omijającej miasto.

Informacyjne spotkanie na temat planowanej obwodnicy odbędzie się 8 listopada w budynku Zespołu Szkół przy ulicy Fabrycznej 6 w Dobrym Mieście. Rozpocznie się ono o godzinie 16:00. Głównym celem tego wydarzenia jest zapoznanie lokalnej społeczności ze szczegółami zmian w infrastrukturze drogowej.

W ramach konsultacji, przedstawione zostaną dwa możliwe scenariusze dla nowej drogi. W obu przypadkach, jej start planowany jest na skrzyżowaniu DK51 Smolajny – Kosyń, zaś jej koniec znajdować się będzie na obwodnicy Barcikowa. Podczas jej realizacji zostanie ominięta miejscowość Stary Dwór.

Celem budowy obwodnicy jest przede wszystkim przekierowanie ruchu tranzytowego z centrum Dobrego Miasta. W rezultacie poprawi się bezpieczeństwo drogowe oraz płynność ruchu w mieście. Inne korzyści obejmują poprawę warunków środowiskowych, takich jak redukcja emisji spalin i poziomu hałasu, a także ekonomiczną stymulację obszarów położonych wzdłuż zaprojektowanych tras.

Planowany termin realizacji tej inwestycji to okres między IV kwartałem 2028 roku a II kwartałem 2031 roku. Projekt znalazł się w Programie Budowy Stu Obwodnic w Polsce opracowanym przez rząd. Nowa droga będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra każdy, prowadzącymi w przeciwnych kierunkach.

Zanim jednak rozpoczną się prace nad obwodnicą, w Dobrym Mieście planowana jest jeszcze jedna inwestycja drogowa. We wrześniu obecnego roku, olsztyński oddział GDDKiA podpisał umowę na rozbudowę ulic Olsztyńskiej i Grunwaldzkiej, które są częścią trasy drogi krajowej nr 51.