Finansowanie europejskie o wartości ponad 100 mln euro przeznaczone dla firm na Warmii i Mazurach

Dzisiejszy dzień (29.12) przyniósł ważne informacje dla przedsiębiorców działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zarząd województwa oficjalnie zawarł umowę z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie. Celem tej umowy jest realizacja części programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Stanowi to kolejny etap wsparcia ekonomii regionu poprzez skuteczne wykorzystanie funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Całkowita wartość tej umowy wynosi nieco poniżej 110 mln euro.

W ramach podpisanej umowy, WMARR S.A. będzie działać jako Instytucja Pośrednicząca, która będzie odpowiedzialna za realizację wybranych działań w ramach Priorytetu 1 Gospodarka programu FEWiM 2021-2027.

– Początki realizacji programów funduszowych na Warmii i Mazurach wiązały się z przekształceniem samorządu województwa w istotnego partnera biznesowego – przypomina marszałek Marcin Kuchciński. – W każdej edycji programów regionalnych rezerwujemy specjalny pakiet środków przeznaczony na rozwój przedsiębiorczości. Odpowiedzialność za dystrybucję tych funduszy wśród firm znów powierzona została Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu biznesu. Agencja będzie realizować działania mające na celu pomoc firmom w różnorodnych aspektach działalności, takich jak badania i rozwój, transformacja cyfrowa czy innowacyjność. Jestem przekonany, że taka współpraca z doświadczonym partnerem będzie miała kluczowe znaczenie dla długofalowego rozwoju naszego regionu – dodaje marszałek województwa Marcin Kuchciński.