Ekspansja drogi ekspresowej DK16 od Barczewa do Biskupca o kolejne 18 kilometrów przez firmę PORR

Firma PORR podjęła się zadania rozbudowy istniejącego odcinka Drogi Krajowej nr 16 (DK16) prowadzącej od Barczewa do Biskupca. Przedmiotem kontraktu wartego blisko 457 milionów złotych jest wybudowanie drugiej jezdni, dzięki czemu droga spełni standardy drogi ekspresowej.

Obecna konstrukcja DK16 na odcinku Barczewo – Biskupiec została ukończona w 2010 roku. W planach jest jednak dodanie drugiej jezdni oraz przebudowa niektórych fragmentów tej trasy. Dodatkowo, zostaną zrealizowane nowe jezdnie służące obsłudze przyległych terenów.

Zakres prac obejmuje odcinki węzłowe na trasie o długości 18,2 km w Kromerowie i Biskupcu. Powstanie także obwód utrzymania dla drogi ekspresowej w pobliżu węzła Biskupiec oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w okolicach Nowego Marcinkowa.

W ramach realizacji projektu wykonawca będzie miał możliwość maksymalnego wykorzystania destruktu asfaltowego uzyskanego z demontażu istniejącej DK16. Materiał ten zostanie użyty do budowy nowej nawierzchni, zachowując przy tym wysokie parametry jakościowe. Wykorzystane zostaną także źródła odnawialnej energii do samowystarczalnego oświetlenia węzłów.

Na wykonanie zadania wykonawca ma 39 miesięcy od momentu podpisania umowy, nie licząc okresów zimowych. Przebudowana droga ma być dostępna dla kierowców w połowie 2028 roku.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Właściciele nieruchomości dotknięte realizacją inwestycji będą mogli skorzystać z procedury odszkodowawczej. Szacuje się, że od chwili podpisania umowy do uzyskania decyzji ZRID minie 17 miesięcy.

Oprócz tego, trwa procedura przetargowa na rozbudowę ponad 11-kilometrowego odcinka S16 Olsztyn Wschód – Barczewo. Jest to część planów dotyczących prawie 30-kilometrowej trasy obecnej DK16 między Olsztynem a Biskupcem. GDDKiA aktualnie weryfikuje oferty wykonawców pod kątem ich zgodności z dokumentacją przetargową.

Ekspresowa „szesnastka” połączy kluczowe miasta północno-wschodniej Polski: Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława i Ostródę. Stanie się ona również częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), co przyczyni się do lepszej dostępności i łączności pomiędzy regionami Unii Europejskiej. S16 stanie się najkrótszą trasą tranzytową między Berlinem a krajami bałtyckimi, co z pewnością przyczyni się do rozwoju transportu regionalnego oraz turystyki.