Walka z otyłością i nadwagą wśród młodzieży szkolnej na Warmii i Mazurach: nowy program zdrowotny

Według szacunków, problem otyłości oraz nadwagi dotyka aż 21% dzieci w wieku szkolnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W odpowiedzi na ten rosnący problem, władze regionu postanowiły uruchomić program zdrowotny skupiający się na profilaktyce i wczesnym wykrywaniu tych stanów, kierowany głównie do uczniów od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że problem otyłości u dzieci to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na przestrzeni XXI wieku. Polska nie jest tu wyjątkiem – znajduje się na niechlubnym ósmym miejscu w Europie pod względem odsetka dzieci zmagających się z nadwagą lub otyłością.

– Ochrona zdrowia naszych obywateli, szczególnie najmłodszych, jest dla naszej administracji priorytetem – podkreśla Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Z pełną świadomością dostrzegamy ryzyko wynikające z otyłości i nadwagi u dzieci. Dlatego też podejmujemy decyzję o wdrożeniu programu mającego na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Program ten będzie obejmował szeroki zakres działań, od profilaktyki po wczesne wykrywanie chorób u dzieci.

Program skupi się na dwóch obszarach: profilaktyce i specjalistycznym wsparciu. Grupą docelową są uczniowie od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej z terenu warmińsko-mazurskiego. Wsparcie zostanie skierowane do dzieci w wieku 7-10 lat, których według danych GUS mieszka nieco ponad 56 tys. w tym regionie. Program będzie realizowany przez trzy lata, a więc skierowany będzie także do siedmiolatków, którzy dołączą do grupy wiekowej uprawnionej do udziału w programie. Oznacza to, że profilaktyka obejmie łącznie około 85 tys. dzieci z Warmii, Mazur i Powiśla.

Wsparcie specjalistyczne będzie przewidziane dla osób, które podczas badań przesiewowych uzyskają wynik centylu BMI równy lub wyższy niż 90. Jeśli dziecko spełni kryteria, otrzyma konsultacje z lekarzem pediatrą, dietetykiem, psychologiem oraz specjalistą ds. aktywności fizycznej, który przygotuje indywidualny zestaw ćwiczeń. Program obejmuje pięć spotkań z każdym specjalistą, każde trwające 60 minut. Szacuje się, że z takiego wsparcia będzie mogło skorzystać około 560 osób rocznie.

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności problemu otyłości i nadwagi wśród dzieci oraz obniżenie wskaźnika BMI u uczniów korzystających ze wsparcia specjalistycznego. Realizacja projektu opiera się na szeroko zakrojonej profilaktyce, której celem jest podniesienie świadomości na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.

Program zostanie zrealizowany w latach 2025-2027. Jego koszt to 9 milionów złotych, które zostaną sfinansowane ze środków unijnych przeznaczonych dla Warmii i Mazur na lata 2021-27. Wkrótce rozpoczną się konsultacje z gminami i powiatami województwa warmińsko-mazurskiego, które będą uczestniczyć w programie.