Stuletni mieszkańcy Warmii i Mazur otrzymują świadczenie honorowe od ZUS

Na terenie Warmii i Mazur zamieszkuje łącznie 92 osoby, które doświadczyły przywileju dożycia do setnego roku życia. Osobom tym, będącym emerytami lub rencistami otrzymującymi świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przysługuje również unikalna forma wsparcia w postaci świadczenia honorowego. Za jego otrzymanie nie jest wymagane składanie żadnej dodatkowej dokumentacji – jest ono przyznawane automatycznie.

Jak przekazała Anna Grabowska, przedstawicielka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS, świadczenie honorowe jest przyznawane dożywotnio i stanowi okresową, comiesięczną suplementację do emerytury czy renty. Najstarszą kobietą, której ZUS z Olsztyna wypłaca to specjalne świadczenie, jest 107-letnia emerytka mieszkająca w Bartoszycach. W przypadku mężczyzn, najstarszym jest 105-latek z Elbląga. Zauważalna jest dominacja płci żeńskiej w grupie stulatków – spośród 92 osób aż 85 to kobiety, pozostałe 7 to mężczyźni.

Ciekawym aspektem jest rozkład wypłat świadczeń honorowych pomiędzy dwoma oddziałami ZUS na Warmii i Mazurach. Więcej, bo aż 68 takich świadczeń, wypłaca Oddział olsztyński. W Elblągu natomiast liczba ta wynosi 24.

Warto zauważyć, że kwota świadczenia honorowego może się różnić w zależności od osoby, jednak raz przyznana, pozostaje niezmienna do końca życia beneficjenta. Kwota ta jest ustalana i przyznawana w dniu setnych urodzin. Osoby, które setny rok życia obchodziły po 28 lutego bieżącego roku, otrzymują świadczenie honorowe przekraczające 5,5 tysiąca złotych.