Procedura odwoływania prezesów i wiceprezesów olsztyńskich sądów została zainaugurowana

Proces odwołania dziewięciu kluczowych funkcji, obejmujący prezesów i wiceprezesów sądów, zarówno okręgowych jak i rejonowych, na terenie Olsztyna, został oficjalnie rozpoczęty. Wśród osób objętych procedurą znajdują się m.in. Michał Lasota pełniący rolę prezesa Sądu Okręgowego (SO) oraz Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego (SR) w Olsztynie.

W kontekście tej decyzji Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, wyraził swoje obawy co do postępowania tych osób, które według niego mają znaczący wpływ na niszczenie praworządności w Polsce. Podczas swej wypowiedzi na antenie TVN24, Bodnar zwrócił szczególną uwagę na sędziego Nawackiego, który był oskarżany o uporczywe nękanie sędziego Pawła Juszczyszyna. Minister podkreślił, że Nawacki nie przestrzegał wyroków nakazujących przywrócenie Juszczyszyna do pracy.

Powyższe faktory skłoniły Bodnara do powiadomienia w poniedziałek Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zamiarze odwołania prezesa Nawackiego. Minister argumentował swoją decyzję nadużyciem władzy przez Nawackiego w stosunku do sędziego Juszczyszyna. Zaznaczył również, że Nawacki podczas drugiej kadencji jako członek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), mimo powszechnego przekonania o braku niezależności KRS od władzy wykonawczej i ustawodawczej, utrzymywał się na stanowisku.

Minister Bodnar zgłosił również wniosek do Kolegium SO w Olsztynie o wydanie opinii dotyczącej odwołania prezesa Michała Lasoty oraz wiceprezesów Marcina Czapskiego i Tomasza Kosakowskiego. Cała wymieniona trójka została tymczasowo zawieszona w pełnieniu swoich funkcji.

Odwołanie sędziego Lasoty uzasadniało nadużywanie przez niego funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów poprzez inicjowanie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom stosującym prawo europejskie, co miało miejsce w przypadku sędziego Juszczyszyna. Dodatkowo argumentem przeciwko Lasocie były dwukrotne próby objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego, a następnie sądu apelacyjnego zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 roku.

Podobne przesłanki dotyczyły sędziów Czapskiego i Kosakowskiego, którzy również brali udział w procedurze konkursowej zgodnie z nową ustawą. Decyzje w tych sprawach zostały podjęte po starannym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyny sposób na powstrzymanie pogłębiania się chaosu w zarządzaniu sądem spowodowanego brakiem odpowiednich kompetencji osób nim zarządzających.

W przypadku sądów rejonowych procedura odwołania i zawieszenia w pełnieniu czynności objęła także wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziów Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego, prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach sędziego Mirosława Skowyry, prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu sędziego Tomasza Turkowskiego oraz prezesa Sądu Rejonowego w Kętrzynie sędziego Tomasza Cichockiego.